Вхід
Укр
0 647 UAH
4.9 13

Шуруп чорний

Шуруп Чорн. 3,5 х 35 бур
є в наявності
0,23 грн/шт
Шуруп Черн. 3,5 х 45 бур (500шт/уп)
є в наявності
0,25 грн/шт
Шуруп Чорн ALUBEST 3,5х45 дер. (500шт)
є в наявності
140,00 грн/пач
Шуруп Чорн ALUBEST 3,5х35 дер. (1000шт)
є в наявності
190,00 грн/пач
Шуруп Чорн SEMIN 3,5х35 (1000шт)мет
є в наявності
647,00 грн/пач
Шуруп Чорн SEMIN 3,5х25 (1000шт)мет
є в наявності
522,00 грн/пач
Шуруп Чорн SEMIN  3,5х9,5 (200шт)бур
є в наявності
133,00 грн/пач
Шуруп Чорн. Текс 3,9 х 11 цинк (бур)
є в наявності
0,27 грн/шт
Шуруп Чорн. Текс 3,8 х 11 черн (бур)
є в наявності
0,24 грн/шт
Шуруп Чорн. Текс 3,5 х 9,5 черн
є в наявності
0,14 грн/шт
Шуруп Чорн. Текс 3,5 х 9,5 цинк
є в наявності
0,14 грн/шт
Шуруп Чорн. Текс 3,5 х 11 чорн (гострий)
є в наявності
0,18 грн/шт
Шуруп Чорн. Текс 3,5 х 11 оцинков, (гострий)
є в наявності
0,25 грн/шт
Шуруп Чорн. 4,8 х152 дер.
є в наявності
1,33 грн/шт
Шуруп Чорн. 4,8 х127 дер. (1000шт)
є в наявності
0,88 грн/шт
Шуруп Чорн. 4,8 х100 дер. (1000шт)
є в наявності
0,78 грн/шт
Шуруп Чорн. 4,2 х 90 дер.(1300шт)
є в наявності
0,49 грн/шт
Шуруп Чорн. 4,2 х 76 дер. (1800шт)
є в наявності
0,41 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,9 х 25 (ГВЛ)
є в наявності
0,26 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,8 х 70 дер. (2000шт)
є в наявності
0,41 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,8 х 64 дер.(2500шт)
є в наявності
0,25 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,5 х 55 мет.(3500шт)
є в наявності
0,21 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,5 х 55 дер. (3500шт)
є в наявності
0,21 грн/шт
Шуруп Чорн. 3,5 х 51 дер (4000шт)
є в наявності
0,23 грн/шт